Affärsnätverket Onlinenätverk

AFFÄRSNÄTVERKET I SOMMAR


Dem bästa affärsnätverken är enkla!


Affärsnätverket sommaren 2024


I sommar kör vi "Affärsnätverket Sommar", men vi kommer ha stängt under veckorna 26 till 29.  Vi räknar förstås inte med att jättemånga kommer på våra träffar, men vill betona att alla företagare är välkomna. 


Har du anmält dig så får du ett mejl inför nätverksträffen. 


Observera att tiderna preliminära och kan ändras under sommaren!


Öppet v.25

Stängt v.26

Stängt v.27

Stängt v.28

Stängt v.29

Öppet v.30

Öppet v.31

Öppet v.32Fördelar med ett företagsnätverk i sommar

För de företagare som jobbar i sommar behövs ett affärsnätverk, den här typen av nätverk kan ge stora synergieffekter. Om nätverkandet är aktivt kan dessa företagare spara in på sin marknadsföring. För småföretag är tid och pengar nästan alltid detsamma, och tid som sparas in kan ofta räknas in som en ekonomisk vinst. Inte minst kan det tjäna som en kvalitetsstämpel att ingå i ett riktigt bra nätverk. 


Affärsklimat behöver tålamod

Ett affärsnätverk behöver tid, tid att lära känna varandra, tid att förstå varandras styrkor.  Framgångsrika företagarna inser värdet av renodlade affärsnätverk, och det blir allt vanligare att t.o.m. kommunerna skapar platser för samarbete mellan företagarna.


Samarbeten som blir mest effektiva när det är inriktat på affärer. Vi hoppas att ni kommer förbi någon fredag i sommar. 


Trevlig sommar!


Vart och hur?

Behöver du testa din idé? Vill du höras i ett större sammanhang? Häng på www.affarsnatverket.se digitala sommarfikor. 

Anmälan sker på www.affarsnatverket.se

NYHETSARKIV

Ett affärsnätverk till?

En nyhet från Affärsnätverket.

Följ oss på LinkedIN

En nyhet från Affärsnätverket

Följ oss på Facebook

En nyhet från Affärsnätverket