Affärsnätverket Onlinenätverk

Lokala företagsnätverk online

Stärk ditt lokala företagsnätverk!

Av Affärsnätverket

20 april 2024, 3 min läsning

Affärsnätverket ser ett växande behov av att hjälpa lokala företag att integrera med varandra, med modern teknologi främjar vi lokal ekonomisk utveckling. Ett framgångsrikt sätt att göra detta är genom att etablera affärsnätverk online på lokal nivå.


Denna  plattform erbjuder en mötesplats för företagare att dela resurser och kunskap, dessutom blir det en möjlighet att stärka de lokala samhällsbanden.


Varför är lokala affärsnätverk nödvändiga?
Små och medelstora företag är livsnerven i de flesta lokala ekonomier men stöter ofta på hinder som begränsad marknadstillgång och resursbrist. Ett starkt lokalt affärsnätverk med en självklar digital mötesplats, främjar både synlighet och samarbete mellan lokala företag, vilket stärker både företagen och den lokala ekonomin.

Funktion och fördelar med affärsnätverket.se
Affärsnätverket är utformad för att underlätta samarbete och öka synligheten för alla lokala företag genom onlinemöten som främjar nätverkande och gemensamma projekt. Det unika med dessa nätverk är att de stärker lokal ekonomi genom att främja affärer inom samma geografiska område. Vi kör med enkla agendor och hjälper företagare att träffas emellan andra lokala egna initiativ, såsom företagsfrukostar, lunchnätverk osv. 


Affärsmodell: Kostnad och intäkter
Affärsnätverkets lokala möten drivs genom ett partnerskap med kommuner eller branschorganisationer, som abonnerar på tjänsten för en fast månadsavgift. Ett mycket enkelt sätt att nätverka och som möjliggör högkvalitativa tjänster och stärker värdet för både den lokale användaren, företagen och samhället.


  • Erbjudande till kommuner. För kommunerna är investeringen i dessa nätverk mer än bara monetär. De får tillgång till en kraftfull resurs som direkt bidrar till ekonomisk utveckling och företagstillväxt inom området. Inget är så viktigt som ett starkt nätverk när man driver företag, därför är det extra viktigt för nyföretagare. 
  • Erfarenheter och framgångsrika exempel. Erfarenheter från liknande initiativ visar på betydande fördelar som ökad synlighet för småföretag, förbättrade affärsmöjligheter och starkare lokal ekonomi. Affärsnätverket analyserar kontinuerligt feedback för att anpassa och förbättra sina erbjudanden.


Nästa steg för intresserade kommuner och organisationer
För att utforska potentialen i denna typ av nätverk i ditt område så erbjuder vi initiala diskussioner, med möjlighet till pilotprojekt.

NYHETSARKIV

Ett affärsnätverk till?

En nyhet från Affärsnätverket.

Följ oss på LinkedIN

En nyhet från Affärsnätverket

Bli en nätverksninja

En nyhet från Affärsnätverket

unsplash