Affärsnätverket för små och medelstora företag

Behandling av personuppgifter på affarsnatverket.se

Uppdaterad 2023-08-26


Hos affarsnatverket.se sätter vi personlig integritet i högsta fokus. Vi strävar efter en stark nivå av dataskydd och följer principerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy klargör hur vi samlar in och använder personuppgifter, inklusive data som samlas in genom Zoho Campaigns, samt beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vid eventuella frågor om vår hantering av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Kontaktinformation finns längst ned i denna text.


Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter inkluderar alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till denne. Det omfattar inte bara namn och e-postadresser, utan även exempelvis bilder och andra relevanta kontaktuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar alla åtgärder som utförs med personuppgifter i IT-system, oavsett om det sker via mobila enheter eller datorer. Det inkluderar insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. Ibland kan även manuella register omfattas.


Personuppgiftsansvarig

För behandlingar som genomförs på affarsnatverket.se är Tomas Friman utsedd som personuppgiftsansvarig. Adress: Tomas Friman, Norra Kilaforsvägen 32 B, 82130 BOLLNÄS.


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar huvudsakligen ditt namn, adress och kontaktuppgifter. Denna behandling sker för att fullgöra våra åtaganden enligt samarbetsavtalet samt för att uppfylla lagar och för marknadsföringsändamål. Data som samlas in genom Zoho Campaigns används för att förbättra vår kommunikation och marknadsföring.


Personuppgiftsbiträden

I vissa fall anlitar vi andra parter, såsom olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. Dessa agerar som personuppgiftsbiträden för oss. Vi granskar noggrant dessa biträden för att säkerställa att de upprätthåller säkerheten och sekretessen för personuppgifter. När vi anlitar personuppgiftsbiträden används de enbart för ändamål som är förenliga med våra egna behandlingsändamål.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt för respektive ändamål. För bokföringsändamål kan vissa uppgifter behöva sparas i minst sju år enligt lag.


Vad är dina rättigheter som registrerad?

Enligt gällande lagstiftning har du som registrerad ett antal rättigheter enligt GDPR. Du har rätt att begära utdrag över vilka personuppgifter vi har om dig. Rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering är möjligt. Du kan även avregistrera dig från marknadsföring om så önskas.


Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Har du frågor om vår hantering av personuppgifter, vänligen kontakta n.n. som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.


Vad är "cookies"?

På affarsnatverket.se använder vi digital spårning för att samla information om besökares interaktion på våra webbplatser. Syftet är att förbättra funktionaliteten och visa intressant material. Genom att använda cookies kan vi identifiera besökare individuellt.


Hur kan jag undvika cookies?
Jag vill inte bli utsatt för cookies som behandlar anonymiserad statistik. Genom att använda webbläsarens inställningar kan du blockera cookies. Det kan emellertid påverka webbplatsernas beteende.


Här finns länkar till information om hur man gör detta i några av de vanligaste webbläsarna:


Microsoft Internet Explorer


Google Chrome


Mozilla Firefox


SafariFör mer information kontakta mig.