Affärsnätverket för små och medelstora företag


Behandling av personuppgifter på affarsnatverket.se

För affarsnatverket.se är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.


Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.


Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.


Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom affarsnatverket.se verksamhet är Tomas Friman, personuppgiftsansvarig. Adress: Tomas Friman, Norra Kilaforsvägen 32 B, 82130 BOLLNÄS


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt samarbetsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och i marknadsföringssyfte.


Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.


Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Om du inte önskar få mer marknadsföring så är det möjligt att avregistrera sig för det. 


Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta n.n. som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandbokenVad är “cookies”?
Affarsnatverket.se använder digitala spårningstekniker för att samla information om hur besökare rör sig och interagerar på våra webbplatser. Vi gör detta för att mäta hur väl våra webbplatser fungerar och för att kunna visa fram intressant material. För att kunna känna igen en besökare under besöket, och vid återkommande besök, lämnar våra webbplatser en liten fil, kallad “cookie”, via besökarens webbläsare.


Cookies identifierar en viss webbläsare eller enhet. Genom att använda cookies kan Visma skilja besökare åt och behandla dem individuellt.


Varför använder affarsnatverket.se cookies?


Anonymiserad statistik
Den besökta webbplatsen genererar anonymiserad data som Visma använder för att förbättra sina webbplatser. När vi använder cookies på det sättet samlar vi inte in, eller behandlar, personuppgifter. Istället använder vi aggregerad statistik för att fatta bättre beslut.


Mer specifikt: Den anonymiserade datan beskriver den allmänna aktiviteten och hur webbplatsen presterar. Till exempel mäter affarsnatverket.se hur stor andel av våra besökare som läser cookiepolicyn. Om resultatet visar att den har få läsare så ger den kunskapen oss möjlighet att överväga sätt att ge den bättre synlighet.


Ett annat exempel är att vi använder anonymiserad data för att mäta vilka delar av olika webbsidor som är populära bland besökarna. Vi gör det genom att skapa så kallade “heat maps” (fokuskartor) över besökarnas aktiviteter. Den analysen använder vi för att organisera innehållet eller förbättra den logiska uppbyggnaden av webbplatserna. Vi använder också cookies för att upptäcka återkommande besökare och visa dem sådant material de var intresserade av vid förra besöket.


Den anonymiserade datan vi samlar in inkluderar:

Information om webbläsare och enhet.

Geografisk information, begränsad till stad/samhälle.

Användarnas beteenden på våra webbplatser, till exempel gången från hänvisande sida till landningssidan och därifrån till utgångssidan, om man skrollade vissa sidor och i så fall hur långt ner, om videor visades och hur länge, vilka länkar man klickade på.


Publik företagsinformation.

Från sådan här anonymiserad data kan vi mäta hur populärt vårt material är och bestämma i vilken riktning vi ska utveckla våra webbplatser, både vad gäller teknik och innehåll.

Den anonyma datan delas inte med någon tredje part förutom underleverantörer som placerar och hanterar cookies, inklusive Google analytics. Anonym data behandlas efter de krav på säkerhet och integritet gällande lagstiftning ställer.


Personuppgifter
Beroende på om besökare ger oss tillstånd - opt in/opt out enligt inställningarna i “min profil” - kan cookies också komma att användas för att behandla personuppgifter. Mer specifikt: Med besökarens tillstånd kan vi koppla ihop besökarens e-postadress och aktiviteter.

Med det stödet kan affarsnatverket.se, friman.casa och savier.se använda personuppgifter för att registrera vad en besökare gör under besöket. Informationen används för att kunna visa besökarna mer relevant innehåll på våra webbplatser, det vill säga för att personanpassa innehållet.


De personuppgifter vi använder på det sättet är till exempel:

e-postadress, namn och företag.

Viss företagsinformation.

Troliga intressen, baserat på tidigare webbplatsbesök och prenumerationer.

Personuppgifter kan delas med tredje part. All behandling av personuppgifter sker efter de krav på säkerhet och integritet gällande dataskyddslagstiftning ställer.


Hur kan jag undvika cookies?
Jag vill inte bli utsatt för cookies som behandlar anonymiserad statistik. Genom att använda webbläsarens inställningar kan du blockera cookies. Det kan emellertid påverka webbplatsernas beteende.


Här finns länkar till information om hur man gör detta i några av de vanligaste webbläsarna:


Microsoft Internet Explorer


Google Chrome


Mozilla Firefox


SafariFör mer information kontakta mig.