Affärsnätverket för små och medelstora företag

SPÄNNANDE TALARE I FEBRUARI

Affärsnätverken ser ut på många olika sätt. På affarsnatverket.se så

hjälper man varandra till att hitta nya affärsmöjligheter.

Intressanta talare i februari 2022


Laurentiu Tomsa – 18 februari 2022

 

Innovativt ledarskap –

Företag idag måste ta initiativet, kliva fram och delta i utveckling (en).

Marknaden kommer att förändras i högre takt och den nya kommer att bli något helt annat än den vi är vana vid.

Affärsvärdet är lika med kundvärdet!

Utmaningen är att vara förbereda och ändra perspektiv!

Innovation är en process som kräver struktur, med regler och bästa praxis, mycket mer än bara kreativitet.”


 Kontakta Laurentiu här.


NYHETSARKIV

Ett affärsnätverk till?

En nyhet från Affärsnätverket.

Följ oss på LinkedIN

En nyhet från Affärsnätverket

Följ oss på Facebook

En nyhet från Affärsnätverket