Affärsnätverket för små och medelstora företag

Deluxe

Deluxepaketet


Inga affärer blir gjorda utan att träffas. Därför kostar det inget att få en kartläggning av ditt företag och dina framtidsplaner som företagare. 


Kommer vi fram till att deluxepaketet är det bästa för dig så har vi en resa framför oss, det betyder att du har en vilja att sälja eller köpa. Vi hjälper dig att hitta rätt köpare, marknadsföring, knyta ihop säcken med värdering av ditt företag, slutförhandling av priset och givetvis med avtalsskrivning. 


˚ Uppstartsavgift för marknadsföringen som återbetalas vid försäljning. 

ARVODE 8% AV SLUTPRIS


“När du väljer Deluxepaketet får hjälp med hela säljprocessen,  värderingen av företaget, marknadsföring av företaget, förhandling av priset och med avtalsskrivningen. Uppstartsavgift på minst 39000 SEK (uppstartsavgiften återbetalas vid försäljning)."


Kriterier för Deluxepaketet: 

✪ Minst två miljoner i omsättning

✪ Företaget måste varit verksamt de senaste två åren


Har du en kund pågång så är det Premiumpaketet som gäller.

Hur går det till?

1.

Kontakta oss


Fyll i kontaktformuläret, gärna med förslag på tider och dagar som passar för dig.

2.

Kartläggningsmöte


På kartläggningsmötet så bekantar vi oss med varandra. Vi får en förståelse kring din verksamhet och vilka ekonomiska förutsättningar som finns i företaget.

3.

Nästa steg


Vi slår fast var dina mål är med ditt företagande, vill du köpa eller sälja ett företag har egentligen ingen betydelse för det ska alltid finnas en bra planeringer bakom varje form av försäljning. 


4.

Värdering av företaget


Vi värderar företaget utifrån från vilken typ av företag som man driver, omsättningen på företaget & om det är nystartat eller väletablerat. Givetvis tar vi i beaktning vilken avkastning och potenial företaget har. 

5.

Planerar säljprocessen


Vi sonderar marknaden och ser över vad liknande företag har kostat i närheten av ditt. Vi tappar in i vårt nätverk för att hitta rätt typ av köpare för att kunna göra en bra affär. Men framförallt så skapar vi en tidsplan för säljprocessen. Vill man göra en bra affär är det viktigt att inte göra säljinsatserna för snabbt. 

6.

Marknadsföring


Vi har uppdraget att marknadsföra företaget, det vill säga visa upp den för att hitta en köpare. Vi ser till att marknadsföringen beskriver företaget på ett sätt som stämmer överens med verkligheten. Annars finns det en stor risk att spekulanter vilseleds och det påverkar möjligheten att fatta ett välgrundat köpbeslut.


7.

Marknadsföringskanal


Vi använder oss av beprövade kanaler för att marknadsföra ditt företag. Du kommer synas på Blocket, Facebook och på Google Ads för detta betalar du en uppstartsavgift på minst 39000 SEK, beroende på företagets storlek. Vi skapar alla annonser och hanterar allt intresse.

8.

Förhandling av slutpris


Under en prisförhandling finns det två roller: köpare och säljare. Syftet med förhandlingarna är att fastställa ett pris som är acceptabelt för båda parter. När förhandlingarna har slutförts nås en överenskommelse och företaget säljs till bästa pris.

9.

Avtalsskrivning


Avtalsskrivning är en viktig del. Genom välskrivna avtal undviker man juridiska fallgropar och andra problem som kan manifestera sig i en avtalsrelation. Vi har omfattande erfarenhet av avtalsgranskning, avtalstolkning och olika avtalstvister och kan därför ofta ge kvalificerad hjälp vid avtalsskrivning.


Arbeta med mig.

Fyll i din kontaktinformation, så tar jag kontakt med dig och bokar en tid för en kartläggning av ditt företag.